شعر در مورد دورویی

شعر در مورد دورویی ،شعر در مورد دورویی و ریا،شعر در مورد دورویی انسانها،شعری در مورد دورویی،شعر در مورد دروغ و دورویی،شعر درباره دورویی،شعر حافظ در مورد دورویی،شعر مولانا در مورد دورویی،شعر زیبا درمورد دورویی،شعری از حافظ در مورد دورویی،شعری درباره دورویی،شعر درباره دورویی،شعر درباره ی دورویی،شعر دورویی،شعر دورویی و ریا،شعر دورویی دوست،شعر دورویی مردم،شعر درباره دورویی،شعر برای دورویی،شعر از دورویی،شعر کوتاه دورویی،شعر دروصف دورویی،شعر در مورد دورویی،شعر در مورد دورویی و ریا،شعری درباره دورویی،شعر درباره دورویی،شعری در مورد دورویی،شعر درباره ی دورویی،شعر در مورد دورویی انسانها،شعری برای دورویی،شعری از دورویی،شعر در وصف دورویی،شعری در وصف دورویی،شعر در مورد دروغ و دورویی،شعر حافظ در مورد دورویی،شعر مولانا در مورد دورویی،شعر زیبا درمورد دورویی،شعری از حافظ در مورد دورویی

شعر در مورد دورویی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد دورویی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

شعر در مورد دورویی

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

تکیه بر اختر شب دزد مکن کین عیار

تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو

آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

شعر در مورد دورویی و ریا

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

و چه مهربان بودى

وقتى دروغ میگفتى

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

شعر در مورد دورویی انسانها

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

خستــــه ام از تمــــام بــاور هـــا . . .

خستــــه ام از تمــــام نــــگاه هـــا . . .

از حـــرفهـــا . . پــچ پــچ هــــا . . .

کـــاش دنیـــــا رنـــگ عـــوض کنـــد

کـــاش بـــاران ببـــارد و بـــا خـــود ایـــن دورنگیـــــها

دوروییــــها را بشــــویــد . . .

مـــن دلـــم دنیــــای تـــازه

فکــــر تــــازه

هــــوای تـــازه میخــــواهــــد . . .

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

شعری در مورد دورویی

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

شیخـــی به زنی فاحشـــه گفتـا مستی

هـــــر لحظـــه بـه دام دگـــری پــا بستی

گفتــــ شیخـــا هـــر آن چه گویی هستم

آیا تــــو چنــان کـــــــه می‌نمایی هستی

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

شعر در مورد دروغ و دورویی

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

من و هم‌صحبتی اهل ریا دورم باد

از گرانان جهان رطل گران ما را بس

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

شعر درباره دورویی

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

کسانی که از شنیدن هر حرف حقی خشمگین می شوند

همه زندگیشان بر دروغ استوار است

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

شعر حافظ در مورد دورویی

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

دورویی راه شد نفس دورو را

همان بهتر نریزیم آبرو را

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

شعر مولانا در مورد دورویی

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

از دورویی “دوری” کنیم … جای “دوری” نمی رود … !

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

شعر زیبا درمورد دورویی

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

همه دنیا شده از مکر و دورویی و دغل

به همین شرح عزیزان بنویسید غزل

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

شعری از حافظ در مورد دورویی

اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای

خسته ام از این همه نامهربانی

خسته ام از این همه فقر صداقت

تزویر و دورویی شده شام و نهاری

ندارد مرد و زن هر دو گرفتار

اسیرش گشته هم کارمند و شهردار

اسیریم از رفاقتها فقیریم

چون به دنبال شیاطین هی دویدیم

خدایا بر دل ما نور افکن

خسته ام از مردمان کوی و برزن

شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران

شعری درباره دورویی

شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده

ای تشنگان شهرت وای سارقان نام

تف بر دورویی و نیرنگ ومکرتان

شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل

شعر درباره دورویی

شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه

فصل من

فصل خزان نیست

دورویی نمی دانم

ساده با تو

از قرار عشقمان گفتم

و خفتم

تا اگر خواهی

بیدارم کنی

شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری

شعر درباره ی دورویی

شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار

اما نه همش دروغه خواستن من یه حماقت

واسه تو فرقی نداره چه دورویی چه صداقت

شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه

شعر دورویی

شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر

آینه ی دورویی اند

الهه ی پررویی اند

سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

شعر دورویی و ریا

آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا

اما دورویی نگات قلبتو رسوا می کنه

با این که گرمی صدات عشقمو حاشا می کنه

شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید

شعر دورویی دوست

هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی

میگن خیانت بلده ، تو دورویی سکه زده

تو درس عاشقی رده ، من نمیگم اونا میگن

شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا

شعر دورویی مردم

شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا

مهربونی دیگه ارزش نداره

دورویی رنج ریا دیگه همتا نداره

شعر خجالت , شعر در مورد خجالت , شعر درباره خجالت , شعر در وصف خجالت

شعر درباره دورویی

نسرین بهجتی , شعر نسرین بهجتی , اشعار نسرین بهجتی , آثار نسرین بهجتی , اشعار عاشقانه نسرین بهجتی

حالاهمه دروغ میگن دورویی را خوب میدونن

دورویی که معنی نداشت حالا دیگه کار همست

شعر اسم خاطره , شعر در مورد اسم خاطره , شعر درباره اسم خاطره , شعر در وصف اسم خاطره

شعر برای دورویی

شعر نام تو , شعر در مورد نام تو , شعر درباره نام تو , شعر در وصف نام تو

بازهم برای شکستن قلب قناری بی تابیم

بازهم به شنیدن ضجه های کبوتر می بالیم

بازهم گریه عروسک رامی خواهیم

بازهم دست به دست هم دورویی را می خوانیم

دلم آغاز را می خواهدو اینجا پایان همه خوبیهاست

فرخی یزدی , شعر فرخی یزدی , اشعار فرخی یزدی , آثار فرخی یزدی , اشعار عاشقانه فرخی یزدی

شعر از دورویی